Nyheter

  • Nu startar vi avgiftskontrollerna för barnomsorgen

    Varje år genomför Uppsala kommun en avgiftskontroll för att se till att de familjer som har barnsomsorg i kommunen betalar rätt avgift.
    5 september 2022
  • Förskolan behöver dina kontaktuppgifter

    Har förskolan aktuella kontaktuppgifter för dig som är vårdnadshavare? Det är en förutsättning för snabb kommunikation, angeläget av säkerhetsskäl och en viktig del av vår krisberedskap.
    31 maj 2022
Gå till nyhetsarkivet

Ringarens Förskola

Väktargatan 38
754 22 Uppsala

Öppettider: 06:30-17:30

Rektor

Marie Jernqvist

Sjukanmälan

Ring till ditt barns avdelning/block senast klockan 08:00.

Kontakta oss

Capella: 018-727 72 84
Pluto: 018-727 56 02
Mars: 018-727 72 85
Castor: 018-727 59 15
Bussen Maja: 076-779 74 20, 076-779 74 21, 076-779 74 22
Orion kväll-natt-helgomsorg: 0725 - 84 84 43