Ringarens Förskola

Väktargatan 38
754 22 Uppsala

Öppettider: 06:30-17:30

Rektor

Marie Jernqvist

Sjukanmälan

Ring till ditt barns avdelning/block senast klockan 08:00.

Kontakta oss

Capella: 018-727 72 84
Mars: 018-727 72 85
Castor: 018-727 59 15
Bussen Maja: 076-779 74 20, 076-779 74 21, 076-779 74 22
Orion kväll-natt-helgomsorg: 0725 - 84 84 43