Nyheter

  • Avgiftskontroll för barnomsorg

    Uppsala kommun genomför varje år en avgiftskontroll för att se till att de familjer som har barnomsorg i kommunen betalar rätt avgift. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla familjer betalar rätt ...
    30 augusti 2018
Gå till nyhetsarkivet

Ringarens Förskola

Väktargatan 38
754 22 Uppsala

Öppettider: 06:30-17:30

Biträdande förskolechef

Marie Jernqvist

Sjukanmälan

Ring till ditt barns hemvist senast klockan 09:00.

Kontakta oss

Capella: 018-727 72 84
Mars: 018-727 72 85
Nova (mobila enheten) 076-779 7420/21/22
Orion kväll-, natt- och helgomsorg: 0725 84 84 43