I den digitala plattformen Unikum samlar vi dokumentation kring ditt barn och barngruppens lärande med koppling till läroplanens mål

Välkommen att ta del av ditt barns lärande och utveckling
I den digitala plattformen Unikum samlas urval av dokumentation med tydlig koppling till läroplanens mål. Det sker i lärloggen.
Det finns även information och underlag för utvecklingssamtal. Plattformens syfte är att ge en större möjlighet att följa barnets utveckling och lärande. Den ska också förenkla kommunikation och dialog kring vad som erbjuds för barnet i förskolan. Unikum används både i kommunal förskola och grundskola vilket underlättar övergångsarbetet mellan kommunal förskola och förskoleklass.

 

Hur loggar jag in i Unikum?
För att logga in som vårdnadshavare använder du e-legitimation/Bank ID.

Inloggningen sker i två steg. I det första steget väljer du alternativet "Vårdnadshavare". I det andra steget väljer du vilken typ av e-legitimation du vill använda i systemet.

Om du har problem med din e-legitimation/Bank ID kontakta din bank/leverantör. Om du inte har tillgång till e-legitimation kontakta din förskola.

 

 

Vanliga frågor och svar

Vem kan se information om mitt barn och mig?

Barnets lärlogg och utvecklingssamtal kommer endast visas för dig som vårdnadshavare, barnet och förskolans personal som är knuten till barnet. Bilder, filmer och liknande får varken spridas eller användas i andra sammanhang, t.ex. på sociala medier som t.ex. Facebook och Instagram.

Kontaktuppgifter är endast synliga för förskolans personal och för dig som vårdnadshavare.

Vi använder Unikums funktion "grupp för dolda medlemmar" på alla kommunala förskolor. Denna funktion hjälper till att begränsa vem som kan se informationen. På så sätt är det bara förskolans personal och du som vårdnadshavare som kan se ditt barns information, dokumentation och profilbild. Barn med skyddad identitet kommer inte att finnas i Unikum.

Vad händer om barnet byter verksamhet?
När barnet slutar på förskolan kommer det som finns i barnets lärlogg och i utvecklingssamtalen att följa med barnet och fortfarande vara synligt för barnet och dig som vårdnadshavare. OBS! Detta gäller så länge barnet/eleven finns kvar i en kommun/verksamhet som har Unikum.

Du som vårdnadshavare får aktivt göra ett val under inställningar på barnets startsida om denna information (lärlogg och utvecklingssamtal) får visas för grundskolan när den övergången blir aktuell. Materialet som grundskolan får ta del av gäller endast lärloggen och utvecklingssamtalen under de 12 senaste månaderna.

Varifrån hämtas uppgifterna?

Uppgifter som visas i Unikum hämtas från kommunens skoladministrativa system som i sin tur hämtar information från Folkbokföringen.

Unikums användarvillkor

Vad händer om jag inte godkänner Unikums användarvillkor?

Förskolan kommer att använda sig av Unikum som plattform för urval av dokumentation och information samt underlag för utvecklingssamtal om ditt barn. Genom att godkänna användarvillkoren får du löpande ta del av det som skrivs där. Väljer du att avstå från att godkänna dessa behöver du ta kontakt med förskolan hur du får ta del av aktuell information. Vid utvecklingssamtalet kommer du att få ta del av det som finns dokumenterat kring ditt barn.

 

13 augusti 2019