Lärmiljöer

Förskolans lärmiljöer är viktiga i vårt arbete med barnen. Vi inspireras av Reggio Emilia.

Vi vill erbjuda miljöer och material som utmanar, inspirerar och lockar till nyfikenhet att utforska omvärlde

 Vi vill erbjuda alternativ till de material och leksaker som oftast finns i hemmet.

Vi erbjuder olika miljöer för:

 • Bygg och konstruktion.
 • Ljud, dans, musik och drama.
 • Ljus, naturvetenskap och utforskande.
 • Ateljé/verkstad.
 • Sand och vatten.
 • Språk och IT.
 • Rum för avskildhet, eftertanke, reflektion, vila, läsa

English

Teaching environments

The teaching environments at our preschool are important in our work with the children. We are inspired by Reggio Emilia.

We want to offer environments and materials that challenges, inspires and attracts the curiosity to explore the outside world.

We want to offer other alternatives to the things and toys that can be found in the most homes.

Our teaching environments are:

 • Building and construction.
 • Sound, dance, music and drama.
 • Light, natural science and exploration.
 • Studio / workshop.
 • Sand and water.
 • Language and IT.
 • Room for privacy, reflection, resting and reading.
Uppdaterad: