Lärmiljöer

Förskolans lärmiljöer är viktiga i vårt arbete med barnen.

Vi erbjuder miljöer och material som utmanar, inspirerar och lockar till nyfikenhet att utforska omvärlden samt alternativ till de material och leksaker som oftast finns i hemmet.

 

Vi erbjuder olika miljöer för:

  • Bygg och konstruktion.
  • Ljud, dans, musik och drama.
  • Ljus, naturvetenskap och utforskande.
  • Ateljé/verkstad.
  • Sand och vatten.
  • Språk och IT.
  • Rum för avskildhet, eftertanke, reflektion, vila och läsning

 

Uppdaterad: