Lärmiljöer

Förskolans lärmiljöer är viktiga i vårt arbete med barnen. Vi inspireras av Reggio Emilia.

Vi vill erbjuda miljöer och material som utmanar, inspirerar och lockar till nyfikenhet att utforska omvärlde

 Vi vill erbjuda alternativ till de material och leksaker som oftast finns i hemmet.

Vi erbjuder olika miljöer för:

  • Bygg och konstruktion.
  • Ljud, dans, musik och drama.
  • Ljus, naturvetenskap och utforskande.
  • Ateljé/verkstad.
  • Sand och vatten.
  • Språk och IT.
  • Rum för avskildhet, eftertanke, reflektion, vila, läsa

 

Uppdaterad: