Välkommen till Ringarens förskola!

Ringarens förskola hittar du i hjärtat av Kapellgärdet. Förskolan har stora och rymliga lokaler och tre gårdar där det finns flera lekytor samt bärbuskar och fruktträd.

Det är en mångkulturell förskola där ett interkulturellt förhållningssätt ligger i fokus, vilket är något som präglar verksamheten och gör det möjligt att på ett tydligt sätt arbeta med begrepp som jämställdhet, mångfald och demokrati. Olika kulturer berikar varandra. 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Välkommen till Ringarens förskola!