Välkommen till Ringarens förskola!

Ringarens förskola hittar du i hjärtat av Kapellgärdet. Förskolan startade sin verksamhet 1982 och består av tre block och en mobil enhet (förskolebuss): Capella, Mars, Castor och Nova.

Förskolan har stora och rymliga lokaler med en uppvuxen gård där det finns flera lekytor samt bärbuskar och fruktträd. Förskolan arbetar interkulturellt, vilket är något som präglar verksamheten och gör det möjligt att på ett tydligt sätt arbeta med begrepp som jämställdhet, mångfald och demokrati, där de olika kulturerna berikar varandra. Vi är en så kallad bilingual förskola och använder oss av både det svenska och det engelska språket i vårt arbete med barnen. Detta då många av barnen sedan fortsätter till Kvarngärdesskolans internationella klasser.

English

Ringarens preschool is in the heart of Kapellgärdet. It started in 1982 and consists of three departments and a mobile unit (Preschool bus): Capella, Mars, Castor and Nova.

The preschool has large premises with bright rooms and a garden with many trees, shrubs, flowers, berry bushes and play areas.

The preschool works intercultural, which is something that characterizes the activities and make it possible to work with concepts like equality, diversity and democracy, where the different cultures enrich each other. We are a bilingual preschool and use both the Swedish and the English language in our work with the children. This is because many of the children then continue to Kvarngärdesskolans international classes.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Välkommen till Ringarens förskola!