Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation gör det lättare att dokumentera, följa upp och utveckla vår verksamhet.

  • Pedagogisk dokumentation gör det möjligt för oss att följa barnens lärprocesser.
  • Genom pedagogisk dokumentation kan vi få mer kunskap om vad barnen kan, hur de tänker och lär.
  • Vi arbetar i mindre lärgrupper med barnen.

English

Educational documentation makes it easier to document, follow up and develop our work.

  • Educational documentation makes it possible to follow the teaching process of the child.
  • Through educational documentation we can gather more information on what the children can do,  how they think and how they learn.
  • We work in smaller teaching groups with the children. 
Uppdaterad: