Bussen Maja

Dagen börjar och slutar på Ringarens förskola. Den mobila verksamheten bedrivs mellan 9.00–15.00 och restiden är cirka en halvtimme till och från resmålen. Maten som serveras följer kommunens matsedel och lagas av vår kock Kerstin. Bussen reser till ett bestämt resmål varje dag och barn samt pedagoger är ute hela dagen. Det kan vara skogen, bondgården eller någon annan spännande och lärorik miljö. På det viset blir varje dag ett nytt äventyr. Barnen upptäcker och utforskar naturen tillsammans med sina pedagoger. Besök på museum och andra spännande utflyktsmål möjliggörs på ett enkelt sätt med den mobila förskolan.

Uppdaterad: