Introduktion

Vi använder vi oss av heldagsintroduktion vilket innebär att barnet och du som förälder är med oss i verksamheten under några dagar. Din uppgift som förälder är att vara med ditt barn i verksamheten och introducera barnet tillsammans med pedagogerna på förskolan.

Barnet behöver inte tränas på att lämnas, utan på att vara här.

Tider:

  • Första dagen kommer ni och hälsar på mellan klockan 08:30-10:30.
  • Därefter är ni med hela dagar mellan 08:30-13:30. 

Att tänka på vid introduktionen:Barnen utforskar vatten med slangar och diskmedel

  • Du som förälder tar hand om ditt barn. Byter blöjor, klär på och av osv.
  • Personalen är hela tiden i er närhet och tar kontakt med barnet då det ges tillfälle.
  • Det är i samråd med oss pedagoger som vi avgör när du ska börja lämna ditt barn

 Innan ni startar kontaktar personalen er och berättar hur ditt barns introduktion kommer att se ut. 

Uppdaterad: