Avdelningar/Block

På Ringarens förskola har vi två block, en avdelning samt en mobil enhet. Capella, Mars, Castor och bussen Maja.

Vi arbetar i åldersnära grupper.

Capella 1-2 år

Mars 2-4 år

Castor och bussen Maja 4-5 år.

På varje avdelning/block delar vi in barnen i mindre grupper. Vi arbetar projekterande och utforskar tillsammans med barnen. Det kan vara allt från bokstäver till djur och utforskande av olika fenomen. Dessa projekt kan sedan leda till nya upptäckter med andra kompisar.

Vi uppmuntrar ett nyfiket lärande tillsammans och vi vill att barnen ska utvecklas till självständiga, demokratiska världsmedborgare.

 

 

Uppdaterad: