Vår värdegrund

Ringaren har utarbetat en värdegrund som vi alla strävar efter att följa.

  •  Vi visar hänsyn och bryr oss om varandra.
  •  Vi lär oss mer om oss själva och världen omkring för att förstå den.
  •  Vi lyssnar på andra och är snälla mot varandra.
  •  Vi tar hand om vår förskola och alla som finns här.
  •  Vi får tycka olika eftersom alla är olika och det är bra.

English

Ringaren preschool has developed values to live by.

  • We are kind and considerate to each other.
  • We learn more about ourselves and the world around us in order to increase our understanding about it.
  • We listen to each other and are kind to each other.
  • We take care of our school and everyone in it.
  • We may think differently as everyone is different and that is a blessing.

Uppdaterad: