Ring alltid förskolan om

Ring alltid förskolan om

  • Ditt barn är sjukt eller ledigt
  • Någon annan än föräldern ska hämta eller lämna barnet
  • Ni blir försenade

Ring alltid till ditt barns avdelning före klockan 9.00 om barnet inte kommer till förskolan. 

Här får du information om sjukdomar (se länk nedan)

English

Always call the preschool if

  • Your child is ill or absent
  • Someone else than the guardian is leaving or picking  your child up
  • You are late for any reason

Always call the preschool before 9.00 if your child is not coming to preschool.

Here is more information about illnesses.

Uppdaterad: