Forum för samråd

Vid varje förskola ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen och vårdnadshavarna. (Skoll.2010:800 Kap 4 § 13).

På vår förskola finns dessa forum:

1. Föräldramöte
2. Utvecklingssamtal/introduktionssamtal
3. Knytfest
4. Forum för föräldrainflytande

Här kan ni läsa mer om Forum för samråd (PDF, 45 KB)

 

Uppdaterad: