Forum för samråd

Vid varje förskola ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen och vårdnadshavarna. (Skoll.2010:800 Kap 4 § 13).

På vår förskola finns dessa forum:

1. Föräldramöte
2. Utvecklingssamtal/introduktionssamtal
3. Knytfest
4. Forum för föräldrainflytande

Här kan ni läsa mer om Forum för samråd (PDF, 45 KB)

 

English

At each preschool there should be one or more forums for consultation with the children and guardians.(Skoll.2010: 800 Chapter 4, § 13).

At our preschool there are these forums:

1. Parent meeting
2. Development talks / introduction talks
3. Knytfest (picnic)
4. Parental influence forum

 

Uppdaterad: