Hemvister

På Ringaren finns två hemvister. Hemvisten Mumin är för de yngre barnen och hemvisten Mymble för de äldre barnen. Här finns även en kvälls-, natt- och helgomsorg kallad Knyttet.

Varje hemvist är indelad i mindre grupper och vi arbetar med olika projekt tillsammans med barnen. Det kan vara allt från bokstäver till djur och utforskande av olika fenomen. Dessa projekt kan sedan leda till nya upptäckter med andra kamrater.

Vi uppmuntrar ett nyfiket lärande tillsammans och vi vill att barnen ska utvecklas till självständiga, initiativrika och kreativa individer med förmåga och lust att ta ansvar för sig själva och sin omgivning.

English

At Ringaren there are two departments. Mumin is for the younger children and Mymble for the older children. There is also an evening, night and weekend care called Knyttet.

Each department works in smaller groups where there are projects together with the children. It can be anything from letters to animals and exploring different phenomena. These projects can lead to new discoveries with friends.
We encourage curious learning together and we want the children to develop into independent, creative individuals who are rich in initiatives with the ability and desire to take responsibility for themselves and their environment.

11 april 2018