Nova

Nova (förskolebussen) är hemvist för 4-5 åringar

Dagen börjar och slutar på Ringarens förskola. Den mobila verksamheten bedrivs mellan 9.00–15.00 och restiden är cirka en halvtimme till och från resmålen. Maten som serveras följer kommunens matsedel och lagas av vår kock Kerstin. Bussen reser till ett bestämt resmål varje dag och barn samt pedagoger är ute hela dagen. Det kan vara skogen, bondgården eller någon annan spännande och lärorik miljö. På det viset blir varje dag ett nytt äventyr. Barnen upptäcker och utforskar naturen tillsammans med sina pedagoger. Besök på museum och andra spännande utflyktsmål möjliggörs på ett enkelt sätt med den mobila förskolan.

English

The day begins and ends at Ringarens preschool.
The mobile preschool is conducted between 9.00-15.00 and the travel time to and from the travel destinations is approximately half an hour. The food served on the bus is from the municipality's lunch menu and is prepared by our chef Kerstin.
The bus travels to a specific destination every day and children and educators are out all day. It may be the forest, the farmhouse or any other exciting and educational environment. In this way, every day is a new adventure.
The children discover and explore nature together with their educators. Visiting museums and other exciting excursions are easily attended by the mobile preschool.

Uppdaterad: