Mars

Mars är hemvist för 3 till 4 åringar. Här finns kompetenta och engagerade pedagoger. Miljöerna är anpassade för barnens ålder, med tillgängligt och inspirerande material.

Vi arbetar i lärgrupper flera dagar i veckan där vi jobbar med olika projekt. Dessa projekt utgår ifrån barens tankar och idéer. Tillsammans med pedagogerna hittas olika vägar att forska om allt från igelkottens liv till byggnadsdesign konstruktion av vardagliga hjälpmedel, samt  upplevelsen av digitala resor med olika färdmedel.

Vi ser alla barn som kompetenta och jobbar aktivt med att göra barnen delaktiga i dagliga händelser och sitt eget lärande. Barnen får även möta olika språk, matematik, natur, teknik och skapande under lekfulla former.

 English

Mars is a department for 3 to 4 year olds. Here, the teachers are competent and dedicated (committed) teachers. The learning environments are adjusted to their age, with accessible and inspirational materials.

We work in teaching groups several days a week where we have different projects ongoing. These projects develop from the ideas and thoughts of the children. Together, with the teachers, different ways are found to explore everything from the life and traits of a hedgehog to the sculptural and creative ways of designing different buildings or experiencing digital traveling.

We see children as competent individuals and work actively by making the children a part of daily events and their own learning. The children will also encounter different languages, mathematics, natural and general science, technology and creativity (craft making) in playful ways.


Uppdaterad: