Capella

Capella är hemvist för 1 till 2 åringar. Här erbjuds barnen kompetenta och engagerade pedagoger. Vi har miljöer anpassat för barnens ålder, med tillgängligt och inspirerande material.

Vi arbetar i lärgrupper flera dagar i veckan där vi jobbar med olika projekt. Dessa projekt utgår ifrån barnens tankar och idéer. Tillsammans med pedagogerna hittas olika vägar att forska om allt från nyckelpigor till hur hus byggs.

Vi ser alla barn som kompetenta och jobbar aktivt med att göra barnen delaktiga i dagliga händelser och sitt eget lärande. Barnen får även möta olika språk, matematik, natur, teknik och skapande under lekfulla former.

English

Capella is a department for 1 to 2 year olds. We offer the children competent and dedicated teachers. Our environments are fitted to their age, with accessible and inspirational materials.

We work in teaching groups several days a week where we have different projects ongoing. These projects develop from the ideas and thoughts of the children. Together, with the teachers, different ways are found to explore everything from ladybirds to how a house is built.

We see children as competent individuals and work actively by making the children a part of daily events and their own learning. The children will also meet different languages, mathematics, natural science, technology and creativity (craft making) in playful ways.


Uppdaterad: