Hemvister

På Ringaren finns tre block samt en förskolebuss. Capella för de yngsta barnen, Mars för de som är lite äldre och Castor för de allra äldsta. Bussens avdelning heter Nova. Ringaren har även en kvälls-, natt- och helgomsorg kallad Orion.

Varje hemvist är indelad i mindre grupper och vi arbetar med olika projekt tillsammans med barnen. Det kan vara allt från bokstäver till djur och utforskande av olika fenomen. Dessa projekt kan sedan leda till nya upptäckter med andra kamrater.

Vi uppmuntrar ett nyfiket lärande tillsammans och vi vill att barnen ska utvecklas till självständiga, initiativrika och kreativa individer med förmåga och lust att ta ansvar för sig själva och sin omgivning.

English

At Ringaren there are three departmentsand a preschool bus. Capella for the youngest children, Mars for those a little bit older and the oldest is Castor. There is also an evening, night and weekend care called Orion.

Each department works in smaller groups where there are projects together with the children. It can be anything from letters to animals and exploring different phenomena. These projects can lead to new discoveries with friends.

We encourage curious learning together and we want the children to develop into independent, creative individuals who are rich in initiatives with the ability and desire to take responsibility for themselves and their environment.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Hemvister