Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter Anette och nås på telefonnummer 018-727 72 86.

28 februari 2018