Måltider

Måltidsservice driver köket och de som är ansvariga i köket heter Kerstin och Ann-charlotte och nås på telefonnummer 018-727 72 86.

4 september 2018