Utvecklingsgruppsledare

Inom Uppsala kommuns förskolor arbetar pedagogiska utvecklingsledare/pedagogistor  i samarbete med en utvecklingsgrupp på varje förskola. Utvecklingsgruppen har en utsedd förskollärare som ledare, vars uppdrag kan räcka under en termin eller vara flerårigt.

 

Uppdaterad: