Många karriärvägar för förskollärare

Som förskollärare kan du gå vidare och utbilda dig till biträdande förskolechef, förskolechef eller rektor. Rekryteringsutbildning för blivande skolledare, 7,5 hp, som erbjuds genom Uppsala universitet är en kompetensutveckling för skolledare men även för andra ledaruppgifter inom skola och förskola.

Du kan även läsa vidare på Masterprogrammet i utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet och efter magisterexamen söka till forskarutbildning.

Uppdaterad: