Kurser om miljö, kretslopp och att lära matte/språk ute

Uppsala Naturskola anordnar varje år kursdagar för pedagoger inom förskolan med praktisk inriktning.

Hösten 2018 är inriktningen miljö och kretslopp, leka och lära språk respektive matematik ute och mer om friluftsliv. 

Kurserna genomförs under heldagar i Hammarskogs friluftsområde. 

Uppdaterad: