Kompetensutveckling för barnskötare

I samarbete med Uppsala universitet anordnar vi fortbildning för barnskötare till förskollärare. Ett 50-tal barnskötare kommer att examineras under 2019.

Uppdaterad: