Nu startar vi avgiftskontrollerna för barnomsorgen

Uppsala kommun genomför varje år en avgiftskontroll för att se till att de familjer som har barnsomsorg i kommunen betalar rätt avgift.

Avgiftskontrollerna är en rättvise- och trygghetsfråga för att se till att alla familjer betalar rätt avgift för barnomsorgen enligt den taxa som finns. Kontrollen sker med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare. Nu startar vi alltså avgiftskontrollen för året 2021.

Det här händer

Kommunen tar in uppgifter från Skatteverket där vi ser vad alla vårdnadshavare har tjänat under året 2021. Därefter stämmer vi av om de har betalat rätt avgift för barnomsorgen. Om avgiftskontrollen visar att ett hushåll har betalat fel barnomsorgsavgift gör vi en justering. Ett hushåll som har betalat för hög avgift får skillnaden tillbaka och ett hushåll som har betalat för låg avgift får betala den återstående summan.

Kontakt vid frågor

Vid frågor är du välkommen att kontakta kommunen.

Telefon: 0771-72 70 01, måndag-torsdag 9.30-11.30
E-post: avgiftskontroll@uppsala.se

Läs mer om avgiftskontroll för barnomsorg på uppsala.se.

11 september 2023