Nu startar vi avgiftskontrollerna för barnomsorgen

Varje år genomför Uppsala kommun en avgiftskontroll för att se till att de familjer som har barnsomsorg i kommunen betalar rätt avgift.

Avgiftskontrollerna är en rättvise- och trygghetsfråga för att se till att alla familjer betalar rätt avgift för barnomsorgen enligt den taxa som finns. Kontrollen sker med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare. Nu startar vi alltså avgiftskontrollen för året 2020.

Det här händer

Under avgiftskontrollen tar vi in uppgifter från Skatteverket där vi ser vad alla vårdnadshavare har tjänat under året 2020. Därefter stämmer vi av om de har betalat rätt avgift för barnomsorgen. Om avgiftskontrollen visar att ett hushåll har betalat fel barnomsorgsavgift gör vi en justering. Ett hushåll som har betalat för låg avgift får betala den återstående summan och ett hushåll som har betalat för hög avgift får pengarna tillbaka. 

Kontakt vid frågor

Vid frågor är du välkommen att kontakta kommunen

Telefon: 0771-72 70 01, måndag-torsdag 9.30-11.30

e-post: avgiftskontroll@uppsala.se

Du hittar mer information om avgiftskontroller och kontaktuppgifter här (länka hit: www.uppsala.se/avgiftskontroll)

5 september 2022