Avgiftskontroll barnomsorg hösten 2020

Uppsala kommun genomför varje år en avgiftskontroll för att se till att de familjer som har barnsomsorg i kommunen betalar rätt avgift.

Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla familjer betalar rätt avgift för barnomsorgen enligt den taxa som finns. Eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare sker kontrollen med två års fördröjning. Under hösten 2020 handlar avgiftskontrollen därför om 2018.

Om avgiftskontrollen visar att ett hushåll har betalat fel barnomsorgsavgift sker en justering. Ett hushåll som betalat för låg avgift får betala den återstående summan. Kommunen skickar en retroaktiv faktura mellan september och november. Ett hushåll som betalat för hög avgift får pengarna tillbaka. Återbetalningen kommer till dig någon gång mellan september och november.

Få mer information här (www.uppsala.se/avgiftskontroll), inklusive kring hur man ska bära sig åt om man har betalat för lite och vill skjuta på betalningen till kommunen i tre månader, eller om man vill bestrida fakturan.

10 augusti 2020