Skolval

Snart dags att välja skola till hösten 2019.

Under perioden 10-31 januari är det dags att söka plats i förskoleklass till ditt barn inför hösten 2019.

10 januari får du ett brev med information och instruktioner om hur du ska göra skolvalet.

Från hösten 2018 är det skolplikt för barn som fyllt eller fyller sex år.

Uppsala kommuns utgångspunkt är att så många som möjligt ska få plats på skolan de valt. Du kan göra tre val i skolvalet. Om platserna på en skola inte räcker till tillämpas principen om syskonförtur och relativ närhet.

Läs mer om skolvalet på uppsala.se/skolval

Besök gärna skolornas öppet hus

Du kan gå på skolornas öppet hus och informationsträffar innan du bestämmer dig. Se vilka tider som gäller på uppsala.se/skolval.

30 november 2018