Avgiftskontroll för barnomsorg

Uppsala kommun kontrollerar varje år inbetalade avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet för att se till att de som har barnsomsorg betalar rätt avgift. År 2017 handlar kontrollen om de familjer som hade barnomsorg under 2015, och deras inkomster jämförs med Skatteverkets uppgifter för samma år. Utifrån resultatet av jämförelsen får vårdnadshavarna ett återkrav eller en utbetalning.

Inom ramen för detta är det viktigt att alla vårdnadshavare kontinuerligt uppdaterar information om rätt inkomst i eBarnUngdom, kommunens e-tjänst för barnomsorg och grundskoleverksamhet.

Avgiftskontroll för barnomsorg är en rättvise- och trygghetsfråga. Familjer ska behandlas lika och betala avgift enligt den taxa som gäller.

Mer information finns här: https://www.uppsala.se/avgiftskontroll

28 augusti 2017